Bunları Biliyormuydunuz?

/Bunları Biliyormuydunuz?
Bunları Biliyormuydunuz?2018-09-01T14:00:32+03:00

Kâğıt ve benzeri ürünlerin yüzeyine baskıda kullanılan baskı tekniğidir.

DMDDMD

Günümüzde kitapların, gazetelerin, dergilerin, broşürlerin, faturaların, kartvizitlerin ve karton ambalajların basımında kullanılır.

Ofset sistemi aslında taş baskı sistemine benzer, ancak kalıp üzerindeki yükseklik farklarından yararlanmaz.

Kalıp yüzeyi düzdür. (Yüzey üzerinde çok küçük bir emülsiyon tabakası kalınlığı farkı vardır ancak bu kalınlık görüntü oluşturmada etkin değildir)

Kalıp yüzeyinde iş olan yani basılacak alanlar ve iş olamayan basılmayacak alanlar vardır. İş olan yani basılacak alanlar emülsiyon tabakasıyla kaplıdır.

İş olmayan alanlarda ise emülsiyon tabakası yoktur. İş olan yerler mürekkebi, iş olmayan yerler ise suyu tutar. Burada su ve mürekkebin birbirine

karışmaması prensibinden faydalanılır. Böylelikle iş olan yerlerde bulunan mürekkep baskıyı gerçekleştirir.

Diğer alanlarda mürekkebi iten su olduğu için o bölgelere baskı uygulanmaz.

DMDSerigrafi baskı tekniği daha önce belirlenmiş bir yazı,

marka veya motifi düz bir yüzeye baskı olarak işleme tekniğidir.

Bu teknik genel olarak ipek baskı veya şablon baskı olarak da bilinir. İpek veya ipek özelliği gösteren polyester

veya metal dokumalardan oluşan malzeme alüminyum çerçeveye gerilmiş durumdadır. Dokümanın üzerine

basılacak işin kalıbının alınabilmesi için emülsiyon sürülür.Fotoğrafik yöntemlerle işin kalıba çekilmesiyle

dokumanın iş olan yerlerindeki emülsiyon atılır, işsiz yerlerde emülsiyon kalır. Yani iş olan yerlerdeki

dokumanın üzerinden emülsiyonunsökülmesiyle (su banyosuyla) ve buralardan mürekkep geçerek baskı gerçekleşir.

DMDCyan, Magenta, Yellow, Black Renklerinin oluşturmuş olduğu renk uzayıdır.

Temelde Renk Sayısı C,M,Y olmak üzere 3tür. Siyah bunlara sonradan katılmıştır.Bu üç renk teorik olarak %100 oranlarında

karışarak siyahı verirken, pratikte tam rengi vermemektedir. CMY rengin mürekkepleri yeterli renk şiddetini sağlamadıklarından

siyah renk sisteme ilave edilmiştir. Black anahtar baskı olarak nitelendirilmiş bu sebepten KEY color yani K olarak adlandırılmıştır.

Bu dört ana rengin, farklı değerlerde karışımı ile tram yöntemi kullanılarak milyonlarca renk ortaya çkar. CMYK ışığın bize

yansıttığı, boyar maddenin (mürekkep) oluşturduğu renk bütünüdür.

DMDDoğadaki renklerin kodları bu üç temel rengin(RED-GREEN-BLUE) farklı oranlarda birleşmesiyle meydana gelir.

Doğadaki tüm renklerin kodları bu üç temel rengin (RED-GREEN-BLUE) farklı oranlarda birleşmesiyle meydana gelir.En basit

ifadeyle, RGB ışığın rengidir. RGB’de, ışık kaynağının farklı dalgaboyları renkleri oluşturur, en iyi örnek; monitör, telefonlar vs.

RGB insan gözünün görebildiği tüm renklerdir CMYK ise RGB’deki renklerin tamamını olmasada, 4 rengin karışımıyla elde edilen

RGB’ye yakın ama asla RGB kadar canlı renklere sahip olmayan renk teknolojisidir.Bu bağlamda CMYK gerçek, RGB zahiri görüntü

anlamına gelebilir.

CMYK karışımlarıyla elde edilemeyen renkler, ancak özel üretilmiş boyaların doğrudan kullanılmasıyla veya bu boyaların karıştırılmasıyla basılabilmektedir.

CMYK renklerinin dışında ayrı bir kalıpla basılan diğer ekstra renklere spot renkler denir. Spot renkler, gerek zemin, yazı, çizgi, vektörel çizim ve şekil olarak

hazırlanan farklı renk tonlarını içerir. Görsellerdeki renk zenginliğini arttırmak, canlı, parlak, doygun renkler ve bilhassa önemli objelerin renk tonlarını orijinale

yakın hale getirmek için, mutlaka spot renk kullanılması gerekir. Boylelikle TP,TPX, C pantonesinde yer alan renkleri yapmak da mümkün olur.

DMDBir resmin ya da rengin, baskı makinelerinde basılabilmesi için noktalara ayrılması gerekir.

Bu noktalara tram denir.

Tram, çok tonlu materyallerdeki görüntüyü irili ufaklı noktalara ayırır.

Tramlar genellikle eliptik, kare, yıldız veya çizgi seklinde olur.

Baskı aşamasında üst üste gelerek verilen nokta değerlerinde

istenilen farklı renkleri elde etmeye olanak sağlar.